Akoestiek

Als bouwkundig architect weet StudioHERCULES exact welke bouwtechnieken moeten worden toegepast om optimale absorptie, reflectie, isolatie en diffusie te realiseren. Deze onzichtbare eigenschappen vormen een belangrijke basisvoorwaarde om een geweldige bioscoopomgeving te ontwerpen.

"Het mooiste is blind weggewerkte techniek. Een betonnen kelderbak is akoestisch een ramp, maar daar zijn slimme oplossingen voor die je niet ziet. Dit neem ik standaard mee in het ontwerp."
Architect Maarten Hercules van Studio Hercules
Maarten Hercules
architect

Comfort, techniek en design werken alleen als er één sterk integraal plan is. De grensverleggende eisen in de bioscooptechniek vragen om een hoge kwaliteit ontwerp en uitvoering. StudioHERCULES biedt daarom een ontwerp wat op basis van uw budget en voorkeuren tot een haalbaar plan wordt gebracht. Hierin worden akoestische isolatie, diffusie en absorptie vanzelfsprekend meegenomen. Met kennis van bouwmateriaal en bouwtechniek worden de juiste instructies ontworpen om uw ontwerp te realiseren.